Software ATTIS

Základní moduly SW Attis

ATTIS.BPM - Procesní řízení organizace

Modelujte, popisujte procesy a vytvářejte interaktivní procesní modely v modulu ATTIS.BPM

ATTIS.MOT – Hodnocení a motivace

Stanovte zaměstnancům výkonností cíle a kompetence s možností hodnocení a vazbou na odměňování v ATTIS.MOT

Manažerský software ATTIS je sada softwarových nástrojů pro podporu řízení výkonnosti firem a organizací soukromého i veřejného sektoru. Tři vzájemně propojené moduly ( BPM – procesní řízení, MBO – měření výkonnosti, MOT – hodnocení a motivace) umožňují vytvořit centrální sdílenou informační databázi, která integruje nástroje řízení s dalšími softwarovými aplikacemi a vytváří tak jednotnou aplikační a datovou platformu nejen pro všechny vedoucí pracovníky a manažery, ale i všechny zaměstnance organizace.