Strategické řízení

Strategické řízení

Definice strategických cílů, hierarchické nastavení akčních plánu a úkolů, včetně odpovědností a povinností všech aktérů.

Průběžné vyhodnocování plnění na všech úrovních, sdílení informací a dokumentace.

Podpora Balanced ScoreCard a Change managementu. Tvorba Lean Canvas a dalších Business modelů.

 

Cíle jsou v ATTISu používány jako vyjádření žádaného budoucího stavu organizace.

ATTIS umožňuje vytvářet sadu hierarchicky uspořádaných strategických cílů, strukturovat je podle oblastí a perspektiv (například Balaned Scorecard) a provazovat je s implementačními programy a projekty.

Široké možnosti nastavení a konfigurace ATTIS umožňují definovat cíle podle různých manažerských přístupů (SMART, DUMB, BGAG…) a vytvářet komplexní business modely (Canvas, Lean Canvas …). Strategické změny lze následně podpořit změnovými programy a projekty nebo přírůstkovými agilními přístupy.

Na strategické cíle mohou přímo navazovat ukazatele výkonnosti (KPIs, PPIs..), které nastavují dílčí rozvojové cíle procesů a dalších aktivit organizace. 

Každý manažer a každý zaměstnanec má snadno dostupné informace o strategii organizace, o strategických cílech, za které odpovídá i o cílech svého týmu.