Řízení výkonnosti

Řízení výkonnosti

Definice indikátorů (metrik, ukazatelů, cílů), jejich typů (OKR - Objectives and key result, PI- Performance indicator, KPI -Key performance indicator)  a struktur výkonnostních modelů.

Nastavení kvantitativních i kvalitativních parametrů měření, automatizované nebo "ruční" vyhodnocování dosahovaných výsledků.

Podpora zlepšování a dosahování výsledků - 5 x proč?, definice kořenové příčiny, evidence nápravných opatření a jejich vyhodnocování.

  

Indikátory jsou v ATTISu využívány jako nástroje k opakovanému měření a hodnocení výkonnostních parametrů. Mohou být vztaženy k cílům, k procesům, k projektům i k osobní výkonnosti zaměstnanců. ATTIS umožňuje volitelně nastavit kvantitativní i kvalitativní indikátory, definovat požadované hodnoty a nastavit hodnotící meze včetně vizualizace stavu plnění indikátoru formou semaforu.

Mezi indikátory lze nastavovat matematické vztahy, které umožní využívat jednou vložené hodnoty pro výpočet složených indikátorů (např. v posloupnosti zaměstnanec – proces - firma).

U klíčových indikátorů (Key Performance Indicators) je přímo podporována analýza kořenových příčin (5x proč), která je využívána pro identifikaci důvodů nežádaného vývoje hodnot indikátoru.

ATTIS podporuje reporting. Na základě odpovědností za indikátor a nastavených časových plánů ATTIS automaticky zasílá notifikace zaměstnancům, kteří jsou za reporting odpovědní. Plnění indikátorů je vizualizováno formou semaforu, pokud je hodnota indikátoru mimo požadovanou hodnotu, je vyžadován vysvětlující komentář.

Plnění indikátoru v čase je zobrazováno v grafech. Všechny záznamy reportingu lze snadno exportovat k dalšímu zpracování například ve formátu MS Excel.