Řízení úkolů

Řízení úkolů

Definice systému "task managementu"- typy úkolů a jich work flow (běžné úkoly, úkoly z porad, sběr požadavků pro podporu IT – Help Desk nebo nákup, nápravné opatření, zjištění z interních auditů apod.)

Přehledy plnění úkolů dle typů, jejich stavů a aktérů, upomínky a mailové notifikace.

 

ATTIS reaguje na častý požadavek zákazníků vytvořit integrované prostředí pro řízení úkolů z nejrůznějších zdrojů. Úkoly v ATTISu mohou být zadávány samostatně nebo mohou být připojeny k cílů, projektům, procesům, dokumentům, rizikům a dalším objektům, které jsou součástí ATTIS.

Úkoly mohou být zadávány hromadně dle aktuálního požadavku nebo i automaticky, dle předem definovaných pravidel (např. všem zaměstnancům, kteří se podílí na výkonu procesu, jsou dotčeni řídícím dokumentem a podobně). Úkoly lze delegovat a hierarchicky řadit.  Lze nastavit různé typy úkolů s různými stavy plnění.

ATTIS podporuje automatické zasílání notifikací k plnění úkolů podle předem definovaných kritérií jak řešitelům, tak zadavatelům úkolů.