Řízení projektů a zakázek

Řízení projektů a zakázek

Definice projektů (zakázek), jejich typů, etap a milníků, přiřazení projektového týmu, sdílení projektové dokumentace,  přehledy stavů realizace jednotlivých projektů, Gantovy diagramy nebo zásobník projektů

Podpora řízení projektů - průběžné vyhodnocování úspěšnosti realizace, evidence projektových úkolů, vykazování práce na projektech.

 

Modul pro řízení zakázek a projektů je navržen tak, aby splňoval základní požadavky většiny uživatelů, kterými jsou především řízení úkolů v projektovém týmu, sledování plnění termínů a dalších klíčových parametrů projektu a samozřejmě evidence a vykazovaní prací na projektu. Díky propojení s modulem Lidské zdroje ATTISu lze pro každý projekt definovat projektový tým. Zařazení do týmu se současně promítne do evidence pracovních míst a rolí příslušných osob. Vazby na další moduly umožňují  k projektům nebo zakázkám připojovat cíle a ukazatele, vkládat a sdílet projektové dokumenty nebo řídit kvalitu a rizika. Nad každým projektem/zakázkou může být veden reporting plnění projektových cílů a ukazatelů.