Řízení “lidí” HR

Řízení lidí HR

Definice organizační struktury, včetně "dynamických" struktur (dočasné týmy) popis pracovních míst, rolí a přiřazení konkrétních pracovníků.

Individualizované pohledy jednotlivých pracovníků (přehledy podřízených a "svých" pracovních míst s jejich pracovní náplní, obecnými povinnostmi a specifickými povinnostmi vyplývajících ze zařazení do procesů a projektů.

Evidence docházky, schvalování dovolené, komplexní agenda výkazů práce.

 

Klíčovým prvkem ATTIS, který je využíván napříč celým systémem je nastavení struktury organizace. Ta obsahuje vzájemně propojené číselníky organizačních jednotek, pracovních míst, osob a rolí. Lze tak vytvářet hierarchické organizační a řídící vztahy stálé organizační struktury nebo vytvářet pružné mezifunkční týmy, které mohou být využity například v řízení projektů nebo procesů.

Propojení rolí, s procesy a s řídícími dokumenty umožňuje vytvářet komplexní dynamické popisy pracovních míst, které jsou zaměstnancům dostupné z jejich osobních stránek. Každý zaměstnanec má tak personifikovaný přístup k řídícím dokumentům, které se přímo týkají jeho pracovního místa, informace o svém zapojení do procesů a projektů a všechny další informace, které potřebuje k výkonu své práce.