Řízení kvality

Řízení kvality

Tvorba a správa registru libovolných externích požadavků stanovených legislativou, závaznými normami, standardy kvality a definice způsobu jejich naplnění (vazby na dokumentaci, procesy, projekty, rizika, indikátory, …)

Komplexní podpora interních auditů a kontroly.

 

Řízení kvality je v organizacích obvykle nastaveno podle sdílených standardů - např. norem ISO, systémů EFQM a CAF, různých oborových standardů a podobně. ATTIS umožňuje vytvořit strukturovaný číselník standardů – například článků a odstavců norem, které jsou následně datovými vazbami propojeny s prvky systému řízení, které prokazují, že je požadované ustanovení normy plněno. Požadavky standardů mohou být propojeny s procesy, zdroji, cíli a indikátory, s riziky i s řízenými dokumenty.  ATTIS tak umožňuje plně integrovat požadavky norem a standardů systému řízení organizace bez nutnosti vytvářet další příručky a dokumenty, které plnění požadavků a norem prokazují. Toto řešení usnadňuje zavádění systémů řízení kvality i prokazovaní požadavků řízení kvality při certifikačních nebo zákaznických auditech. Systém může být využit i pro vytváření interních standardů organizace napříkad v oblasti bezpečnosti práce, hygienických pravidel a podobně.