Řízení kompetencí

Řízení kompetencí

Tvorba kompetenčních modelů - definice a stanovení úrovně požadovaných vlastností, znalostí, dovedností a postojů.

Hodnocení úrovně dosažených kompetencí u jednotlivých pracovníků na základě hodnocení "nadřízeného" pracovníka a provedení souběžného "samo hodnocení“ pracovníkem.

Tvorba plánu vzdělávání jednotlivých pracovníku z katalogu vzdělávacích aktiv (kurzů), nastavení rozvojových cílů, sběr požadavků na další vzdělávání.

 

Oblast řízení a rozvoje kompetencí (ve významu schopností vykonávat aktuální u budoucí pracovní úlohy) je pro svůj význam v ATTISu podporována jako samostatný modul. Umožňuje definovat požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců, definovat hodnotící škály a podporuje procesy hodnocení kompetencí.

Kompetenčníí modely mohou být navázány na role a využity jako součást modulárního popisu požadavků pracovního místa.

Rozvoj kompetencí může být zařazen do změnových programů firmy nebo může reagovat na aktuální potřeby v rámci zlepšování procesů a řízení výkonnosti.