Modul Zdroje

Zdroje jsou základní výrobní faktory a vstupy do produkčního/výrobního procesu v každé organizaci.

Proto je potřeba všechny podnikové zdroje organizovat a plánovat, podléhají kontrole a rozhodování a vždy je třeba respektovat pravidlo jejich omezení – jsou totiž základním limitujícím faktorem pro každou organizaci.

Knihovna zdrojů v aplikaci ATTIS, podobně jako Průzkumník MS Windows slouží ke strukturovanému rozdělení a uchování zdrojů organizace. U zdrojů je možné definovat nejen způsob jejich uložení vzhledem k databázi aplikace, ale i typ, který zdroj charakterizuje. Zdroje jsou podpůrným modulem pro ostatní moduly aplikace. Jsou propojovány formou vazeb s jinými datovými objekty např. jako vstupy, výstupy a obecné zdroje v procesech, nebo přílohy v modulech ORG (pracovní místo), MBO (Ukazatel), GDPR (karta zpracování), Rizik (karta rizika) a MOT (kompetenci/výkonnost) atd.

Řízení zdrojů

Hlavním datovým objektem modulu je Karta zdroje. Na kartě je možné definovat informace k evidovanému zdroji jako jsou například:

  • Způsob uložení
  • Název a typ
  • Umístění zdroje
  • Odkaz na dokument
  • Vlastník zdroje
  • Vazby na ostatní moduly