Modul GDPR

Podpora nařízení GDPR

Nařízení GDPR do stávajících systémů ochrany osobních údajů zavádí celou řadu nových povinností a zásadním způsobem zpřísňuje pravidla jejich správy a zabezpečení. GDPR je především o správně nastavených a fungujících procesech, o schopnostech organizace řídit rizika a o tom, že systém ochrany osobních údajů je tudíž nedílnou součástí celého Integrovaného systému řízení výkonnosti organizace, který SW ATTIS cíleně podporuje. 

SW ATTIS je nově, nad rámec standardní funkcionality pro řízení procesů a rizik, rozšířen o další „GDPR funkce“ a pomáhá tak organizacím plnit požadavky nařízení GDPR jak před zahájením, tak i v průběhu zpracování osobních údajů.

SW ATTIS z pohledu GDPR umožňuje:

 • definovat PROCESY, které organizace musí zabezpečit a určit pravomoci a odpovědnosti pracovníků
 • vést REGISTR O ZPRACOVÁNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ s požadovanými informacemi:
 • kategorie osobních údajů
  • kategorie subjektů osobních údajů
  • právní důvod zpracování osobních údajů
  • zpracovatelé osobních údajů a třetí osoby
  • účel zpracování
  • technická a organizační opatření
  • doba uložení
  • plánovaná doba pro výmaz
  • automatické zpracování
 • určit a evidovat KDO, KDE a S JAKÝMI osobními údaji pracuje
 • vést REGISTR RIZIK spojených se zpracováním osobních údajů a provádět jejich ANALÝZU
 • provádět ZÁZNAMY O „POSOUZENÍ VLIVU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ“
 • generovat zprávy:
  • Informace pro subjekt údajů ohledně zpracování jeho osobních dajů
  • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů