Krátká videa s programem ATTIS

Manažerský software ATTIS

Manažerský software ATTIS je sada softwarových nástrojů pro podporu řízení výkonnosti firem a organizací soukromého i veřejného sektoru. Vzájemně propojené moduly umožňují vytvořit centrální sdílenou informační databázi, která integruje nástroje řízení s dalšími softwarovými aplikacemi a vytváří tak jednotnou aplikační a datovou platformu nejen pro všechny vedoucí pracovníky a manažery, ale i všechny zaměstnance organizace. 

Software ATTIS umožňuje uživatelům:

  • aktivně tvořit a popisovat procesní mapy
  • modelovat organizační strukturu společnosti
  • definovat libovolný systém měřitelných ukazatelů výkonnosti (KPI´s) a na jeho základě aktivně měřit a zlepšovat výkonnost organizace
  • stanovovat personální cíle a kompetence zaměstnanců
  • aktivně hodnotit výkonnost zaměstnanců včetně vazby do systému odměňování
  • vytvářet, spravovat a řídit systém pro řízení rizik 

ATTIS pomáhá občanům města Rožnov. 

Občané města Rožnov mohou využít interaktivního průvodce procesem stavby rodinného domu. Více se dozvíte ve videu níže.

Řízení kvality 

Co je řízení kvality, proč by o to měla firma usilovat? To vše a mnohem více vysvětluje náš expert Roman Fišer.

 

Management firmy se softwarem ATTIS

Firma je neustále se vyvíjející a složitý organismus. Jak může ATTIS pomoci s řízením a rozvojem firmy se zaměřením na spokojenost zákazníka zjistíte ve videu níže:

Krizové řízení firmy

Řídit firmu není lehkým úkolem. Řídit firmu v době krize je ještě mnohem náročnější. Jak může ATTIS pomoci s krizovým řízením firmy se dozvíte ve videu níže:

Krizové řízení města

Krize může příjit kdykoliv. I v takové míře, v jaké ji nikdo ani nemohl předpovídat. Řešit krizi až v době, kdy nastane je už pozdě. ATTIS Vám s tím může pomoci!