ATTIS.ORG – Organizační struktura

ATTIS.ORG

V tomto modelu je vytvářen a spravován organizační model. Obsahuje seznam pracovníků, pracovních míst a organizačních jednotek. Umožňuje vytvářet organizační struktury a organigramy a zařazovat pracovníky na pracovní místa. Automaticky generuje popisy pracovních míst i odpovědnosti a pravomoci zahrnuté do jednotlivých organizačních útvarů, přičemž využívá informace z ostatních modulů – zejména pak z procesního modelu. Modul naplňuje požadavky GDPR, ve větších organizacích bývá propojen s personálními systémy.

organizacni_struktura

Hlavní funkcí modulu je možnost průběžně aktualizovat a publikovat organizační strukturu a pracovní náplně zaměstnanců ve vazbě na všechny důležité prvky integrovaného systému managementu organizace.