ISO normy, CAF, EFQM

Řada organizací buduje své systémy řízení postupně, často začínají s metodami, které jsou primárně založené na sebehodnocení jako jsou EFQM nebo CAF. V dalších krocích pak zavádějí metody vyžadující externí certifikaci – například normy IS0 9001, 14001 nebo 27001). K tomu mohou přibýt zákaznické nebo oborové standardy či specifické legislativní normy (GDPR). Důležité je, aby všechny tyto normy a standardy rozvíjely jeden integrovaný systém řízení firmy, nezaváděly další zbytečné dokumenty a formuláře. Pokud například organizace úspěšně aplikuje metodu CAF nebo EFQM, velmi pravděpodobně naplňuje naprostou většinu požadavků normy ISO 9001:2015.

ATTIS umožňuje vytvářet hierarchické číselníky požadavků norem a metod řízení kvality a propojovat je s procesy, cíli a dalšími prvky systému řízení organizace. To umožňuje postupný rozvoj metod řízení kvality, které so vzájemně doplňují, podporují a nevytvářejí pro organizaci zbytečnou administrativní zátěž.

U metod založených na sebehodnocení ATTIS podporuje týmové hodnocené vybraných kritérií a automatizované generování hodnotící zprávy.