Integrovaný systém řízení

Zavádění metod řízení kvality by mělo být vždy zaměřeno na rozvoj stávajícího systému řízení organizace.  Neměla by být vytvářena další řídící dokumentace, která se používá pouze pro účely auditů, jak se často děje. Stávající nástroje řízení by měly být citlivě přezkoumány a doplněny tak, aby splnily požadavky konkrétní metody nebo normy. Pokud organizace kombinuje více metod nebo norem (EFQM, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001…)  měla by aplikovat integrovaný systém managementu (ISM), který je schopen absorbovat požadavky nejen norem řízení kvality, ale i zákaznických standardů nebo legislativních požadavků. A to vše při zachování přehlednosti a smysluplnosti pro všechny zúčastněné.

ATTIS podporuje plnou integraci metod a standardů řízení kvality se systémem řízení organizace. Na procesy, cíle, řídící dokumentaci nebo rizika organizace lze nahlížet prostřednictvím požadavků norem a standardů. Tímto způsobem lze například vytvořit automaticky generovanou příručku kvality organizace.