STÁTNÍ SPRÁVA HMOTNÝCH REZERV ČESKÉ REPUBLIKY

Ústřední orgán státní správy pro hospodářská opatření v krizových situacích a pro státní hmotné rezervy.

Implementace ATTIS:

  • Interaktivní procesní mapy organizace dle požadavků ISO 9001:2015
  • Komplexního organizačního modelu (pracovní místa, role, popisy)
  • Stanovení jednoznačných pravomocí a odpovědností v procesech
  • Systém pro publikování dokumentovaných informací zaměstnancům