Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Rozpočtová organizace zřízená Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky (MPSVR SR), která V plní úlohu zprostředkovatelského orgánu pro Operační program Lidské zdroje a zabezpečuje implementaci formou projektů financovaných z Evropského sociálního fondu a vystupuje i v pozici příjemce v případě národních projektů.

Implementace ATTIS:

  • Vytvoření interaktivní́ procesní́ mapy organizace
  • Automatizované generování řídící dokumentace“ Manuál procedúr“ definovaný procesní strukturou
  • Vytvoření systému cílů̊ a ukazatelů̊, jejich měření a hodnocení
  • Vytvoření komplexního organizačního modelu (pracovní místa, role, popisy)
  • Integrace s interní řídící dokumentací organizace
  • Hodnocení kompetencí pracovníků
  • Podpora procesu sebehodnocení dle CAF a EFQM
  • Agenda úkolů
  • Systém pro publikování dokumentovaných informací zaměstnancům