Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Rozpočtová organizace zřízená Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky (MPSVR SR), která V plní úlohu zprostředkovatelského orgánu pro Operační program Lidské zdroje a zabezpečuje implementaci formou projektů financovaných z Evropského sociálního fondu a vystupuje i v pozici příjemce v případě národních projektů.

Implementace ATTIS: