GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

Ozbrojený bezpečnostní sbor, zřízený Ministerstvem spravedlivosti SR, plní úkoly související s výkonem vazby, výkonem trestu odnětí svobody, ochranou objektů sboru, objektů detenčního ústavu a jejich blízkosti a ochranou veřejného pořádku a bezpečností v objektech soudu, objektech prokuratury a v jejich blízkosti.

Implementace ATTIS:

  • Interaktivní́ procesní́ mapa organizace
  • Systém cílů̊ a ukazatelů̊, jejich měření a hodnocení
  • Komplexního organizačního modelu (pracovní místa, role, popisy)
  • Integrace s interní řídící dokumentací organizace
  • Hodnocení kompetencí pracovníků
  • Podpora procesu sebehodnocení dle CAF
  • Agenda úkolů