GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

Ozbrojený bezpečnostní sbor, zřízený Ministerstvem spravedlivosti SR, plní úkoly související s výkonem vazby, výkonem trestu odnětí svobody, ochranou objektů sboru, objektů detenčního ústavu a jejich blízkosti a ochranou veřejného pořádku a bezpečností v objektech soudu, objektech prokuratury a v jejich blízkosti.

Implementace ATTIS: