Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako Národní akreditační orgán založený vládou České republiky poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům.

Implementace ATTIS:

  • Interaktivní́ procesní́ mapa organizace
  • Komplexního organizačního modelu (pracovní místa, role, popisy)
  • Stanovení jednoznačných pravomocí a odpovědností v procesech
  • Integrace s řízenou dokumentací společností (pracovní postupy, formuláře)
  • Systém pro publikování dokumentovaných informací zaměstnancům
  • Automatické HTML exporty procesního modelu pro offline přístup
  • Hodnocení kompetencí pracovníků
  • Plánování vzdělávání na základě hodnocení kompetencí
  • Hodnocení výkonu zaměstnanců
  • Agenda úkolů