Procesní řízení

Umožňuje vytvoření modelu procesů a činností a jejich vzájemných vazeb. Procesy mohou zahrnovat vstupy, výstupy a zdroje. Lze k nim také přiřadit ukazatele, rizika a vazby na požadavky norem řízení kvality.   K procesu lze definovat jeho vlastníka a přiřadit ukazatele a metriky (KPI) a sledovat jeho výkonnost. Procesy zahrnují matici odpovědností, která je propojena s popisem pracovního místa.  Se všemi prvky modelu lze interaktivně pracovat, vytvářet sestavy a procesní směrnice.

Procesní řízení