Hodnocení zaměstnanců

Program podporuje dva typy hodnocení zaměstnanců – hodnocení kompetencí, které je navázáno na kompetenční modely, a hodnocení výkonu, které přejímá data z reportingu. Na kartě zaměstnance jsou zaznamenány požadované úrovně kompetencí a výkonu zaměstnance i historie hodnocení. Podporováno je plánování rozvoje zaměstnance.

Hodnocení zaměstnanců