Strategické řízení

Dobrá strategie pomůže celé organizaci zaostřit pozornost na to, je třeba dělat, ale také ji ochrání před Ad hoc aktivitami, které rozmělňují finanční zdroje i energii lidí. Pomůžeme Vám definovat jasnou a srozumitelnou strategii, převést ji do strategických cílů a zavést do praxe sadu strategických ukazatelů, které budou průběžně vyhodnocovat, zda se strategii daří naplňovat. Pomůžeme s implementací metody Balanced Scorecard. Spolu s Vámi nastavíme efektivní proces strategického řízení účinně podporovaný naším sw ATTIS.