Řízení výkonnosti

Řízení výkonosti stavíme na třech pilířích:

  • stanovení měřítek – tedy veličin, které je třeba objektivně nebo subjektivně měřit a hodnotit,

  • zavedení pravidelného reportingu, který zahrnuje konkrétní plnění stanoveného měřítka za časové období, jeho hodnocení vzhledem k požadované hodnotě i slovní komentář zdůvodňující odchylky

  • promítnutí výsledků vybraných měřítek do pravidelného hodnocení výkonnosti zaměstnance, které je prováděno obvykle měsíčně nebo kvartálně.

Celou oblast řízení výkonnosti zavádíme s podporou sw ATTIS, který umožňuje měřítka výkonnosti propojit se strategickými cíli, procesy a dalšími prvky integrovaného systému managementu.