Řízení kvality

Kvalita znamená dělat správné věci správně. Zahrnuje hledisko zákazníků, vlastníků i dalších zainteresovaných stran. Promítá se do cílů organizace, jejích produktů a služeb, procesů i zdrojů. Sw ATTIS umožňuje, abychom efektivně spravovali požadavky celé řady metod a norem řízení kvality ve spojení se zákaznickými standardy, oborovými normami a dalšími požadavky. Díky ATTIS přesně specifikujeme, jak se konkrétní požadavky řízení kvality promítají do cílů, procesů a zdrojů organizace. Významně zefektivníme a zpřehledníme provádění dílčích i integrovaných auditů kvality.