Řízení kompetencí

Úspěch každé organizace přímo závisí na kompetencích jejích lidí. Pomůžeme Vám definovat požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců tak, aby vytvářely podmínky pro dosahování cílů organizace i její dlouhodobý rozvoj. V programu ATTIS vytvoříme seznam kompetencí celé organizace, ty pak promítneme od individuálních kompetenčních modelů. ATTIS podporuje celá proces hodnocení – od sebehodnocení zaměstnance až po kompetenční rozhovor a nastavení vzdělávacích cílů.