Procesní řízení

Správné nastavení procesů je zásadní podmínkou pro zvýšení efektivity organizace a také schopnosti trvale se zlepšovat a rozvíjet. Díky našemu sw ATTIS dokážeme popisovat procesy a on-line je propojovat s pracovními náplněmi lidí v organizaci i dalšími složkami integrovaného systému řízení. Procesní model elektronicky zpřístupníme vybraným pracovníkům organizace od prvních etap práce. Umožníme tak jejich zapojení do tvorby procesního modelu i podpoříme motivaci k zavádění procesních zlepšení.