Testimonials

Beneš a Lát

strojírenská korporace

ATTIS jsme v první fázi využili pro převedení rozsáhlé procesní řídící dokumentace do elektronické formy, kterou jsme on-line zpřístupnili i pracovníkům ve výrobě. V dalších fázích jsme zavedli pravidelný reporting výkonnosti a kvality i hodnocení kompetencí. ATTIS nám pomáhá řídit rizika i naplňovat požadavky GDPR. Propojení ATTISu s ERP tak představuje skutečnou páteř našeho integrovaného systému managementu.

Ing. Zdenko Piovarči
vedoucí týmu ICT

ALUMETALL CZ s.r.o.

malá slévárna

ATTIS mi pomohl přesně naplánovat a bezpečně zvládnout skokový růst firmy. Procesně popsané know-how jsme promítli do pracovních náplní stávajících i nově vytvářených postů. Nastavili jsme ukazatele výkonnosti a prostřednictvím ATTISu je průběžně reportujeme a vyhodnocujeme. Díky tomu jsme významně zlepšili kvalitu i výkonnost naší firmy.

Ing. Libor Tengler
ředitel

Český institut pro akreditaci, o.p.s.

národní akreditační orgán

Naše organizace pracuje pod přísným mezinárodním dohledem. Proto musí mít jasně a srozumitelně popsané procesy a zajišťovat jejich průběžnou aktualizaci. ATTIS nám umožnil převést řízenou dokumentaci do procesní formy, elektronizovat ji a srozumitelnou formou publikovat zaměstnancům a partnerům.

Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D.
ředitel

Česká obchodní inspekce


Moduly ATTIS