Informace o změně názvu

Informace o změně názvu

Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vám oznámit, že s účinností od 1. ledna 2019 dochází ke změně názvu naší společnosti ATTN Consulting s.r.o. se sídlem Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc.
Od výše uvedeného data bude naše společnost vystupovat pod obchodním názvem:
ATTIS software s.r.o.

Ostatní údaje společnosti
(sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, zaměstnanci) zůstávají beze změny.
V souvislosti s touto změnou dochází k přeformátování emailových adres našich zaměstnanců, které budou po provedení změny používaný ve formátu pocatecnipismenojmena.prijmeni@attis.cz, resp. attis@attis.cz, dosavadní emailové adresy budou v průběhu roku nahrazovány novými.
Změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.
Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizována pod novým obchodním názvem.
Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhrad
ně nový obchodní název ATTIS software s.r.o.
 
S pozdravem,
Ing. Alexandr Toloch
jednatel