I my se měníme

I my se měníme

Nikdy nebyla potřeba zvládat každodenní změny vyšší než dnes. A je téměř jisté, že v takovém režimu budeme podnikat ještě řadu měsíců.  

Ekonomika se podle většiny prognóz postupně rozjede. Budeme se ale muset naučit pracovat v novém režimu, který se bude vyvíjet a měnit.

 Včasné rozpoznávání a zvládání rizik se stává klíčovou schopností firmy.  Strategické řízení jako reakce na vývoj trhů bude muset výrazně zrychlit. Možná bude výhodné mít připraveny různé režimy byznysu pro různé stupně bezpečnostních opatření, které se budou střídat podle počtu nakažených lidí. Bude třeba zavést pracovní i řídící mechanismy, které zajistí efektivitu a kvalitu práce „na dálku“.

Obracejí se nás firmy, které se chtějí na novou realitu připravit. Jednoduše a přesně zachytit své stávající postupy a pravidla. Začít pracovat na nových. Zvýšil se důraz na řízení rizik, které je těsně propojeno s měřením a hodnocením firmy.

 I my v ATTIS software se připravujeme, abychom byli i nadále spolehlivými partnery. Zavedli jsme nové on-line služby:

  • Spolupracujeme s Vámi i při návrhu, zavádění a komunikaci procesních a organizačních změn
  • Pomáháme v oblasti identifikace, hodnocení a zvládání rizik
  • Podporujeme vytváření, vizualizaci a zavádění krizových scénářů a strategií
  • Nastavujeme účinný systém reportingu, hodnocení a vizualizace plnění klíčových ukazatelů výkonnosti
  • Vzděláváme prostřednictvím webinářů, organizujeme on-line workshopy

Pomáhá nám při tom při tom komplexní manažerský software ATTIS, který může využít několika způsoby:

  • Sdílejte ATTIS na našich serverech a pracujte v týmu s námi
  • Pořiďte si vlastní licenci a využijte našich vzdělávacích a poradenských služeb
  • Využije výstupy ve formátech html, pdf, excel a dalších, které Vám zpracujeme na míru. ATTIS přitom nemusíte aktivně využívat.

Pro on-line služby využíváme aplikace MS Teams, Skype pro firmy, TeamViewer a RDP.

Ceny on-line služeb jsou výrazně nižší, protože nezahrnují náklady na cestovné a nemusí kompenzovat našich konzultantů strávený na cestě.

Jsme připraveni být Vašimi partnery v těžkých časech!

 

Tým ATTIS software