Jsme vaším partnerem pro lepší management

Pomůžeme vám vyladit firmu pro její strategický rozvoj

Více než 10 let měníme obecné manažerské teorie v praktické nástroje pro řízení firem

Protože jsme na trhu nenašli software, který by dokázal synergicky propojit nejdůležitější manažerské disciplíny, tak jsme si ho vyvinuli sami. ATTIS se rozvíjí s našimi klienty a v současnosti účinně podporuje nejdůležitější manažerské úlohy. Výstupy srozumitelnou formou zprostředkuje všem zaměstnancům firmy.

Jak pracujeme

Diagnostikujeme problémy

Ve spolupráci s klientem vyhodnocujeme celkový stav firmy a společně hledáme postupné kroky ke zlepšení.

Nastavujeme strategii

Pomáháme klientům definovat strategie a byźnysmodely a převést je do měřitelných parametrů. Společně s klientem definujeme strategické rozvojové aktivity i způsoby jejich řízení a kontroly.

Vylaďujeme procesy

Plynulé a efektivní procesy považujeme za klíč k dosažení a udržení konkurenční výhody. Procesy mapujeme a optimalizujeme ve spolupráci s klientem. Nastavení procesů a jejich změny on-line promítáme do pracovních náplní zapojených zaměstnanců.

Řídíme projekty

Podporujeme správné začlenění projektů do rozvojových programů firmy. Řídíme organizaci prací na projektu, sdílíme zdroje mezi projekty a procesy a průběžné hodnotíme postup projektu.

Integrujeme metody řízení kvality

Požadavky metod kvality integrujeme do jednoho manažerského systému, který je zaměřen na kvalitu, výkonnost a udržitelný rozvoj. Děláme to tak, abychom minimalizovali byrokracii a maximalizovali užitek.

Podporujeme rozvoj lidí

Postoje a schopnosti lidí jsou palivem i motorem změn. Klientům proto pomáháme vytvářet na míru šité kompetenční modely, podporujeme hodnocení kompetencí i řízení dalšího rozvoje pracovníků firmy.

Vzděláváme manažery

Manažerské tréninky organizujeme jako nedílnou součást rozvojových programů firem. Jsou vždy založeny na řešení reálných výzev firmy a účastníci si z nich odnášejí konkrétní výstupy, které mohou okamžitě využít ke své práci.

Moderujeme jednání

Moderujeme jednání týmů, které připravují a realizují změny. Vtahujeme tak klíčové pracovníky klienta do procesu změn, pomáháme s motivací i s překonáváním obav z přicházející změny.

Publikace

Metody a příklady naší práce jsou popsány také v knihách Procesní řízení pro manažery a Řízení podle kompetencí

Jak to probíhá

1

Úvodní
konzultace

Zjišťujeme, jaká je situace klienta, jak ji sám hodnotí a jaká má vůči mám očekávání. Seznamujeme ho s dobrou praxí dalších firem, kterým jsme již v obdobné situaci dokázali pomoci a upozorňujeme na možná úskalí.

Společně hledáme formu i obsah spolupráce, která by vedla k požadovaným výsledkům.

2

Komplexní
diagnostika

Po dohodě s klientem provádíme komplexní diagnostiku. Využíváme vlastní sadu kritérií, která nám umožňují rychle pochopit stav firmy, identifikovat hlavní problémy a jejich příčiny a určit jejich kauzalitu.

Klientovi navrhujme řešení, které mu bude co nejdříve poskytovat konkrétní výstupy a zlepšení.

3

Implementace
SW ATTIS

SW ATTIS propojuje řízení organizační struktury, procesů, cílů a ukazatelů, lidských zdrojů a dalších manažerských oblastí. Umožňuje publikovat výstupy, seznamovat s nimi pracovníky klienta i monitorovat a hodnotit postup prací.

ATTIS může být instalován přímo u klienta nebo hostován na naší infrastruktuře.

4

Vzdělání
a komunikace

Jednou z hlavních hrozeb úspěšných změn jsou nepochopení, nedůvěra a obava z nových metod a nástrojů. Vzdělávání je nedílnou součástí přípravy a realizace změny.

Vždy usilujeme, aby zapojení lidé byli se změnou seznámeni, znali její důvody a cíle a uměli využívat nové metody a nástroje.

5

Realizace změn dle
dohodnutého scénáře

Transformujeme strategii do měřitelných cílů a ukazatelů. Nastavujeme a optimalizujeme procesy, upravujeme organizační strukturu, vytváříme a implementujeme kompetenční modely, integrujeme dokumenty řízení kvality.

Výsledky sdílíme s klientem a průběžně s nimi seznamujeme jeho pracovníky.

6

Podpora
SW ATTIS

Po ukončení projektu poskytujeme klientovi technickou a metodickou podporu a pomáháme upevnit výsledky změny.

Inspirujeme klienta k dalšímu zlepšování na základě zkušeností z jiných firem.

Pro lepší představu jsme pro vás zpracovali případovou studii
Zavedení procesního řízení ve společnosti Beneš a Lát

Alumetall

malá slévárna

ATTIS mi pomohl přesně naplánovat a bezpečně zvládnout skokový růst firmy. Procesně popsané know-how jsme promítli do pracovních náplní stávajících i nově vytvářených postů. Nastavili jsme ukazatele výkonnosti a prostřednictvím ATTISu je průběžně reportujeme a vyhodnocujeme. Díky tomu jsme významně zlepšili kvalitu i výkonnost naší firmy.

Ing. Libor Tengler
ředitel

Český institut pro akreditaci

národní akreditační orgán

Naše organizace pracuje pod přísným mezinárodním dohledem. Proto musí mít jasně a srozumitelně popsané procesy a zajišťovat jejich průběžnou aktualizaci. ATTIS nám umožnil převést řízenou dokumentaci do procesní formy, elektronizovat ji a srozumitelnou formou publikovat zaměstnancům a partnerům.

Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D.
ředitel

Beneš a Lát

strojírenská korporace

ATTIS jsme v první fázi využili pro převedení rozsáhlé procesní řídící dokumentace do elektronické formy, kterou jsme on-line zpřístupnili i pracovníkům ve výrobě. V dalších fázích jsme zavedli pravidelný reporting výkonnosti a kvality i hodnocení kompetencí. ATTIS nám pomáhá řídit rizika i naplňovat požadavky GDPR. Propojení ATTISu s ERP tak představuje skutečnou páteř našeho integrovaného systému managementu.

Ing. Zdenko Piovarči
vedoucí týmu ICT

Také patří mezi naše zákazníky

Chcete vědět víc?

Máme zájem

Uvítali bychom Vaši osobní návštěvu a podrobnější prezentaci vašich řešení.

Domluvit schůzku

Potřebujeme poradit

Pomohlo by nám zaslání videí s ukázkami řešení ATTIS.

Zaslat videa

Blog

Hledáme schopné kolegy

Nabízíme uplatnění programátorům a technikům ICT. Hledáme kolegy, kteří chtějí pomáhat zákazníkům lépe řídit jejich organizace. Nabízíme různorodou a tvořivou práci. Požadujeme samostatnost a důraz na užitek pro zákazníka.

 • Zveme ke spolupráci konzultační firmy i samostatné poradce, kteří se zabývají organizačním poradenstvím, zavádějí systémy řízení kvality nebo pracují pro jako interim manažeři.

Jsem rád, že teoretické znalosti získané studiem na VŠ mohu nyní aplikovat v reálné praxi.

Josef Smetana
Senior konzultant, IT technik
Více o práci v ATTISu

software attisPrvní skutečně manažerský software na trhu

 • Řízení procesů

  Budete ovládat a zlepšovat to, co skutečně děláte, ne to, o čem píšete ve směrnicích
 • Pracovní náplně

  Každý bude přesně vědět co má dělat, jak to má dělat, kdy to má dělat s kým přitom spolupracovat
 • Strategie a cíle

  Vaše cíle budou srozumitelné, dosažitelné a sdílené. Všichni lidé budou vědět, jak se podílejí na jejich naplňování
 • Rozvoj lidí

  Lidé budou vědět jaké dovednosti si osvojit pro současné i budoucí úlohy i jak se dál ve firmě rozvíjet
 • KPI

  Budete měřit, hodnotit a rozvíjet právě to, co je klíčové pro úspěch vaší organizace
 • Rizika

  Na hrozby a příležitosti budete včas připraveni a využijete je pro další rozvoj

Manažerský software a řešení Attis